Ontwikkelingen van het Huis van Zorg en Welzijn Twente

14-11-2022

Het doel van het Huis van Zorg en Welzijn is het bouwen van een ‘huis‘ waarbinnen zorg- en welzijnsorganisaties, overheid en onderwijs samenwerken om de instroom in zorg en welzijn te bevorderen. De focus ligt op skills gerichte instroom. Er wordt meer gekeken naar motivatie, talenten en waardigheden van de kandidaat en minder naar (het ontbreken van) de gewenste diploma’s. Om dit te realiseren is het nodig dat we anders denken, dat we samen nieuwe oplossingen willen bedenken en experimenteren en kennis met elkaar delen.

In de afgelopen maanden is de fundering gelegd die bestaat uit de lobby, waar een ieder die wil instromen in de sector zorg en welzijn terecht kan voor informatie en oriëntatie. Men kan hier terecht voor loopbaan- en scholingsadvies en om (skills gericht) gematcht te worden. Binnen de lobby werken WGV Zorg en Welzijn, het Werkplein, het Leerwerkloket en het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) samen. Het is de bedoeling dat medio december de website af is, waar potentiële instromers zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij het Huis van Zorg en Welzijn.

Ook zijn er in de afgelopen tijd werkgroepen opgestart. De werkgroepen houden zich bezig met de volgende zaken:
- Verder vormgeven en op touw zetten van de skills gerichte matching.
- Samen werken bij de introductie en het inwerken van nieuwe medewerkers in zorg en welzijn.
- Onderzoek doen naar tools om kennis en vaardigheden van de kandidaten te objectiveren.
- Skills gerichte maatwerk opleidingstrajecten, zodat nieuwe medewerkers binnen afzienbare tijd kunnen groeien naar het gewenste niveau.
- Nieuwe combinatie van taken en verantwoordelijkheden, zodat nieuwe medewerkers zo snel mogelijk en nog tijdens hun opleiding, optimaal ingezet kunnen worden.
- Het organiseren van voldoende en passende begeleiding.

In deze werkgroepen nemen (HR) functionarissen en managers vanuit diverse zorg- en welzijnsorganisaties, het onderwijs en de overheid deel. Het Huis van Zorg en Welzijn is inmiddels betrokken bij de skills gerichte instroom van kandidaten bij twee organisaties, waarbij de insteek verzorgende 3 IG is, maar kandidaten ook eerder uit kunnen stromen op het niveau van helpende 2 of helpende 2 plus. Ook bestaat de mogelijkheid om op termijn door te stromen naar niveau 4. 

Met de presentatie van de website wordt er een media campagne gestart om potentiële instromers in zorg en welzijn ook rechtstreeks te bereiken.