Info werkzoekenden

Info leren en werken 
Wil je een BBL-traject volgen? Kijk dan naar de onderstaande punten of je voldoet aan het werkprofiel van zorg en welzijn:

  • Je hebt veel affiniteit met zorg en welzijn
  • Je bent fysiek en mentaal belastbaar
  • Je hebt interesse in de MMZ3, MMZ4, de VIG of de MBO-V opleiding en je voldoet aan de minimale opleidingseisen (VMBO kader, VMBO-TL-diploma, niveau 2-diploma)
  • Je bent er bewust van dat een werk- en lerentraject een intensieve belasting is, (vaak minimaal 20 uur praktijk, 8 uur school plus studielast)
  • Je bent je bewust van het feit dat onregelmatig werken erbij hoort (24/7) 
  • Je bent bewust van het grote aantal parttime banen in zorg en welzijn
  • Door het onregelmatige karakter van het werk is het praktisch eigen vervoerte hebben

Oriëntatieperiode 
Een oriëntatieperiode maakt het mogelijk om kennis te maken met het werken en leren in de zorg. Het is bedoeld voor iedereen die graag in de zorg wil gaan werken maar nog niet zeker weet of dit ook daadwerkelijk bij hem of haar past. De oriëntatieperiode is dan een opstap naar een reguliere baan of naar een BBL traject.

Wanneer het om een oriëntatie van een korte periode gaat, kan een oriëntatie mogelijk ook plaats vinden in een wijkleercentrum. In een wijkleercentrum werken de verschillende organisaties/opleidingen op één plek samen. Na deze periode kan een belangstellende alsnog een keuze maken voor een langere oriëntatie bij een van de organisaties. 

Oriëntatieperiodes zijn betaalde banen en worden hier gemeld.